Co je to energetický štítek a proč je důležitý při koupi nemovitosti?

Energetický štítek, známý také jako Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), je klíčový dokument při koupi nemovitosti. Poskytuje důležité informace o spotřebě energie a provozních nákladech, což může výrazně ovlivnit vaše rozhodnutí při výběru nového bydlení. Tento článek vám vysvětlí, co energetický štítek obsahuje, jak je hodnocen a proč je tak důležitý pro potenciální kupce nemovitostí.


Energetický štítek je dokument, který poskytuje informace o energetické náročnosti budovy nebo bytové jednotky. Tento štítek je nezbytným nástrojem pro potenciální kupce nemovitostí, protože poskytuje důležité údaje o spotřebě energie, což může mít značný vliv na provozní náklady a komfort bydlení. V tomto článku se podíváme na to, co energetický štítek obsahuje, jak je hodnocen a proč je klíčový při rozhodování o koupi nemovitosti.

Co je energetický štítek?

Energetický štítek, často označovaný jako Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), je dokument, který klasifikuje budovu nebo bytovou jednotku do jedné z několika energetických tříd. Tyto třídy jsou označeny písmeny A až G, přičemž třída A představuje nejnižší spotřebu energie (nejlepší energetickou účinnost) a třída G nejvyšší spotřebu energie (nejhorší energetickou účinnost).

Energetický štítek obsahuje několik klíčových informací:

  • Energetická třída: Jak již bylo zmíněno, budova je zařazena do jedné z energetických tříd od A do G.
  • Měrná spotřeba energie: Udává množství energie potřebné na vytápění, chlazení, větrání a ohřev vody.
  • Grafické znázornění: Štítek často obsahuje grafické znázornění energetické náročnosti, což usnadňuje rychlé porovnání různých nemovitostí.

Doporučená opatření: Návrhy na zlepšení energetické účinnosti budovy, která mohou zahrnovat zateplení, výměnu oken nebo modernizaci topného systému.

Proč je energetický štítek důležitý?

  • Provozní náklady: Energetický štítek poskytuje představu o tom, jaké budou provozní náklady na vytápění a chlazení nemovitosti. Nemovitosti s lepší energetickou třídou mají nižší náklady na energii, což může představovat značné úspory v dlouhodobém horizontu.
  • Ekologický aspekt: Nemovitosti s nižší energetickou náročností mají menší dopad na životní prostředí, což je stále důležitější faktor pro mnoho kupujících.
  • Hodnota nemovitosti: Energetická účinnost může ovlivnit tržní hodnotu nemovitosti. Budovy s lepší energetickou třídou mohou být atraktivnější pro kupující a mohou dosáhnout vyšší prodejní ceny.
  • Právní požadavky: Je povinností mít energetický štítek při prodeji nebo pronájmu nemovitosti. Neposkytnutí štítku může vést k právním problémům a potenciálním postihům.

Jak získat energetický štítek?

Pro získání energetického štítku je třeba oslovit certifikovaného energetického specialistu, který provede posouzení budovy. Tento proces zahrnuje analýzu stavební konstrukce, technických systémů a dalších faktorů ovlivňujících energetickou náročnost. Na základě tohoto hodnocení je vystaven energetický štítek, který je platný po dobu 10 let, pokud nedojde k výrazným stavebním úpravám, které by mohly ovlivnit energetickou účinnost.

Energetický štítek je neocenitelným nástrojem při koupi nemovitosti, který poskytuje důležité informace o energetické náročnosti budovy. Pomáhá kupujícím učinit informované rozhodnutí, šetřit náklady a snižovat ekologický dopad. Při výběru nové nemovitosti nezapomeňte zkontrolovat energetický štítek a zvážit jeho význam pro vaši budoucnost.