AML

Co je AML - anti money lundering - zákon proti praní špinavých peněz

Toto téma je na delší vyprávění, ale zjednodušeně pro Vás. Realitní zprostředkovatel je ze zákona povinný, prověřit a případně doložit FAÚ (Finanční Analytický úřad), původ finančních prostředků použitých k nákupu nemovitosti. V případě politicky exponovaných osob, jejich rodinných příslušníků, nebo cizinců musíme dbát zvýšené kontroly.

AML povinnosti

Jsou povinnosti, které vznikají některým vybraným subjektům podle právních předpisů:

 • zákona "proti praní špinavých peněz" č. 253/2008 sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • zákon č. 69/2006 sb. o provádění mezinárodních transakcích
 •  sb. přímo použitelné předpisy EU platných pro ČR
 • podzákonné vyhlášky a další předpisy ( vyhl. č. 67/2018 sb., sdělení ČNB ze dne 2009, nařízení vlády č. 210 ze dne 28.května 2008 a další

Mezi povinnosti patří :

 • identifikace klienta
 • kontrola klienta (zjištění původu majetku a účel transakce, skutečného majitele právnické osoby apod. 
 • ověření, zda se na klienta nevztahují mezinárodní sankce
 • před provedením obchodu zjistit, zda klient není politicky exponovaná osoba
 • odmítnutí uskutečnění obchodu v zákonech stanovených případech
 • uchovávání údajů v požadovaném rozsahu a po danou dobu
 • vyhodnocování obchodu zda nevykazuje znaky podezřelého obchodu
 • v případě podezření provést dle odpovídajícího postupu oznámení o podezřelém obchodu