Daň z nemovitých věcí 2023

Koupili jste si v loni nemovitost? Do 31. ledna 2023 musíte podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, do 31. května 2023 ji pak musíte zaplatit.

 

Kdo musí zaplatit daň z nemovitosti? 

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí má povinnost podat každý, kdo v roce 2022 nabyl do vlastnictví nemovitost. Tedy pokud jste v předešlém roce koupili, dostali darem či zdědili nemovitost, tak se vás podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí týká. Dále se vás dotkne i pokud jste výrazněji měnili parametry nemovitosti, kterou jste přiznali i zdanili v minulosti. Jedná se například o větší rekonstrukce, přístavby, přestavby, měníte výměru nemovitosti či měníte charakter parcely, například z pole jste udělali stavební parcelu. 

Je Vás více majitelů jedné nemovitosti?

Vlastníte pozemky napůl se sourozencem? Je Vás více majitelů? Máte dvě možnosti. Pokud jste se spoluvlastníky v kontaktu, je dobré se domluvit, kterou možnost využijete. Pokud ovšem ne, podejte přiznání za svůj podíl. Stejně tak by měli učinit i ostatní spoluvlastníci. 

Máte dvě možnosti:

1. Daň přizná a zaplatí jen jeden spoluvlastník za všechny.

2. Daň přizná každý za svůj podíl.

Kolik zaplatíte? 

Základní sazba daně podle typu nemovitosti je dána zákonem. To ovšem neznamená, že všude zaplatíte stejně. Výše daně se v každé obci liší. Obec, ve které máte nemovitost, může daň upravovat pomocí koeficientů.

Daň z nemovitosti se skládá ze dvou samostatných daní:

  • daň z pozemků

  • daň ze staveb

Kde podat daňové přiznání z nemovitých věcí?

Pokud jste koupili či dostali více nemovitostí, tak je všechny uvedete do jednoho daňového přiznání (pokud se nachází v jednom kraji). Pokud ovšem tyto nemovitosti pochází z odlišných krajů, tak musíte podat více daňových přiznání (pozemky ve 3 krajích = daňové přiznání ve 3 krajích).

Pozor! Daňové přiznání musíte podat také, pokud jste nemovitosti prodali a vlastníte další nemovitosti.

  • Daň z nemovitosti se platí každý rok, vždy jednou za rok, daňové přiznání ovšem podáváte pouze jednou, a to při pořízení nemovitosti. Pokud jste si tedy koupili nemovitost v minulém roce, nebo jste měnili parametry vaší stávající nemovitosti, tak vaší povinností je podat daňové přiznání k dani z nemovitosti do 1. února letošního roku. Daň se platí na rok dopředu. 

  • Pokud jste si nemovitost koupili letos, tak daňové přiznání budete podávat až příští rok a letos daň z nemovitosti ještě neplatíte.

  • Pokud vlastníte nemovitost už delší dobu, tedy 2 a více let, tak daňové přiznání podávat nemusíte, vyčkejte pouze na obdržení pokynů k platbě, které budou rozesílat finanční úřady koncem dubna.

 

Nenechávejte to na poslední chvíli, čím dřív daňové přiznání z nemovitých věcí podáte, tím dřív budete mít klid.