Daň z příjmu z prodeje nemovitostí

Peníze z prodeje nemovitosti se považují za příjem. Existují ale výjimky, kdy tento příjem nemusíte v daňovém přiznání udávat, pouze tuto skutečnost nahlásíte finančnímu úřadu.

Peníze z prodeje nemovitosti, ať už je to dům nebo například i pole nebo louka, jsou příjem stejně jako výplata, která vám chodí každý měsíc na účet. Tento příjem je nutné přiznat v daňovém přiznání, které se podává každý rok, nejdéle na konci března. Existují ale i výjimky, kdy je tento příjem od zdanění osvobozen. První takovou výjimkou je, když peníze využijete k nákupu domu nebo bytu, ve kterém budete bydlet. To ovšem pouze v případě, že si nové bydlení pořídíte do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje, nebo jste si nové bydlení pořídili v roce předcházejícím.

Druhou výjimkou je, pokud jste v dané nemovitosti minimálně dva roky trvale bydleli. Nemusíte mít zde nutně přihlášené trvalé bydliště, samozřejmě je pak mnohem jednodušší to dokládat, ale někdy postačí doložit korespondenci, výpisy z účtu, ... .

V ostatních případech se provádí časový test. V případě, že jste nemovitost zdědili, počítá se do časového testu i doba, po kterou jí vlastnila osoba, od které jste dědili. U nemovitostí nabitých před 1. lednem 2021 je stanovena časová lhůta 5 let, u těch které jste nabyli po 1. lednu 2022 je to už 10 let. Pokud nemovitost prodáváte po uplynutí této doby, vztahuje se na vás výjimka a tento příjem je osvobozen od daně z příjmů. Časový test se vztahuje na prodej nemovitostí od louky, pole po dům a dokonce i na družstevní byty. V případě, že vám někdo daruje nemovitost jsou podmínky stejné jako při její koupi. Darování není to samé, jako když nemovitost zdědíte.

Pokud se na vás vztahuje jedna z daných výjimek, musíte tuto skutečnost nahlásit finančnímu úřadu. Jestliže tak neuděláte jste povinni zaplatit daň z příjmu.

Výjimky se vztahují pouze na fyzické osoby. V případě, že jste právnická osoba a prodaná nemovitost byla zahrnuta do obchodního majetku, tak se na vás žádná výjimka nevztahuje. Daň z příjmu je 15 % a platí se ze zisku nikoli z prodejní cen. To tedy znamená, že od prodejní ceny odečtete cenu pořizovací a vypočítáte tak částku, z které se odvede daň z příjmu. U právnických osob je daň z příjmu stanovena na 19%.

Daňové přiznání je nutné odevzdat finančnímu úřadu, buď elektronicky nebo osobně, do konce března.