Makléři radí: Jak je to s poplatkem za předčasné splacení hypotéky?

Předčasné splacení hypotéky může být atraktivní možností pro mnoho dlužníků, ale není bez nákladů. Tento článek objasňuje, jaké poplatky mohou být spojené s předčasným splacením, a nabízí tipy, jak se těmto nákladům vyhnout.


Předčasné splacení hypotéky je často vnímáno jako rychlá cesta k finanční svobodě a snížení dluhového zatížení. Tato možnost se může zdát jako ideální řešení pro ty, kteří se chtějí zbavit svých finančních závazků co nejdříve. Nicméně, jako u většiny finančních rozhodnutí, i zde se skrývají různé nástrahy a skryté náklady, které je třeba pečlivě zvážit.

Jak je to s poplatkem za předčasnou splátku hypotéky?

Už několik let platí, že v případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo na náhradu tzv. účelně vynaložených nákladů. Hypotéky se od spotřebitelských úvěrů v tomto směru neliší. Pro mnoho dlužníků je předčasné splacení hypotéky atraktivní možností, zejména pokud se jim nabízí výhodnější úrokové sazby nebo se chtějí zbavit dluhu rychleji. Nicméně, tato možnost přináší i určité náklady, které by měl každý dlužník zvážit a o kterých by měl vědět.

Co je to předčasné splacení hypotéky?

Předčasné splacení hypotéky znamená, že dlužník zaplatí svůj hypoteční úvěr před koncem dohodnuté doby splatnosti. To může být kompletní splacení nebo částečné splacení větší části úvěru. Dlužníci se rozhodují pro předčasné splacení z různých důvodů: například pokud obdrží neočekávaný příjem, prodají nemovitost nebo najdou výhodnější podmínky refinancování.

Náklady na předčasné splacení

Banky a jiné finanční instituce mohou účtovat poplatek za předčasné splacení hypotéky. Tento poplatek je obvykle stanoven tak, aby pokryl náklady, které bance vznikly v důsledku předčasného splacení. Může zahrnovat administrativní náklady, ztrátu očekávaných úrokových příjmů a další poplatky spojené s refinancováním nebo reinvesticí získaných prostředků. Konkrétní výše poplatku se může lišit podle smluvních podmínek a politiky dané banky.
Jak se vyhnout poplatkům za předčasné splacení

  • Pozorně si přečtěte smlouvu: Před podpisem hypoteční smlouvy si pečlivě prostudujte podmínky týkající se předčasného splacení. Zjistěte, zda a jaké poplatky vám mohou být účtovány.
  • Refinancování: Některé banky nabízejí možnost refinancování hypotéky bez poplatků za předčasné splacení. Informujte se o této možnosti a zvažte ji jako alternativu.
  • Poradit se s odborníkem: Konzultace s právníkem nebo finančním poradcem vám může pomoci pochopit všechny náklady a možnosti spojené s předčasným splacením hypotéky.
  • Vyjednávání s bankou: V některých případech můžete s bankou vyjednat snížení nebo odstranění poplatků za předčasné splacení, zejména pokud máte dlouhodobý dobrý vztah s bankou nebo pokud plánujete u banky zůstat jako klient.


Předčasné splacení hypotéky může být pro mnohé dlužníky atraktivní možností, jak snížit své dluhy a ušetřit na úrocích. Nicméně, je důležité zvážit všechny náklady spojené s touto operací, včetně poplatků za předčasné splacení. Pečlivé prostudování smluvních podmínek, konzultace s odborníky a vyjednávání s bankou mohou pomoci minimalizovat tyto náklady a učinit tak předčasné splacení hypotéky výhodnějším.