Proč 9 z 10 vlastníků nemovitostí riskuje pokuty za nedostatečnou stavební dokumentaci? A jak to změnit

S novým stavebním zákonem, účinným od ledna, je na majitele nemovitostí kladena povinnost udržovat aktuální projektovou dokumentaci, vyhnou se tak pokutám až 400 tisíc korun. Poradíme vám, jak předejít problémům spojeným s neaktuální dokumentací. Prozradíme vám důležitost její kontroly při koupi nemovitosti a poskytneme vám důležité rady a tipy.


Dokončili jste rekonstrukci svého domova, ale zapomněli jste na aktualizaci stavební dokumentace? Pozor, od nového roku vás to může stát nemalé peníze. Nový stavební zákon, který nabyl účinnosti na začátku ledna, přináší nejen zjednodušení a urychlení procesu získání stavebního povolení, ale také nová pravidla pro majitele nemovitostí. Mezi ně patří povinnost udržovat projektovou dokumentaci v aktuálním stavu, jinak hrozí tučné pokuty.

 Co je to stavební projektová dokumentace?

Jedná se o soubor materiálů popisujících veškeré aspekty stavebního projektu. Dokumentace slouží jako most mezi investorem, projektanty, stavebními firmami a dalšími zúčastněnými stranami, zajišťující, že všichni mají stejné informace o projektu. Může obsahovat tištěné i elektronické dokumenty, včetně studií, územních rozhodnutí a stavebních povolení.

 Jaké změny přináší nový stavební zákon?

Od 1. ledna 2024 již není povinnost předávat projektovou dokumentaci novému vlastníkovi, ale stále platí, že každý majitel musí mít dokumentaci odpovídající aktuálnímu stavu nemovitosti. Za její absenci mohou být uloženy pokuty až do výše 400 tisíc korun.

 Jak se vyhnout problémům?

  • Při koupi nemovitosti: Nebojte se požadovat aktuální projektovou dokumentaci. I když nový zákon toto přímo nevyžaduje, může vás ochránit před možnými pokutami.
  • Pro majitele starších domů: Pokud vaše nemovitost prošla významnější rekonstrukcí, ale dokumentace nebyla aktualizována, je na čase to napravit. V opačném případě se můžete potýkat s vysokými sankcemi.
  • Pro SVJ: Zvláštní pozornost je třeba věnovat v případě bytových domů, kde je uchování dokumentace pověřeno Společenstvím vlastníků. Neaktualizovaná dokumentace může způsobit problémy nejen při rekonstrukcích, ale i v případě potřeby řešení škod.
  • Zkontrolujte jak je na tom vaše stavební dokumentace a v případě potřeby si ji nechte aktualizovat. Najděte si ve vašem okolí projektanta, který Vám dokumentaci opraví, případně udělá. Samozřejmě je to investice, ale menší než případná pokuta. 

 Praktické rady pro kupce nemovitostí

  •  Nevěřte jen svému úsudku: Investujte do služeb stavebního inspektora, který posoudí technický stav nemovitosti a odhadne náklady na případné úpravy.
  •  Nespoléhejte na realitní makléře: Mají povinnost informovat o známých vadách, ale nemůžou vědět vše.
  •  Vyhněte se soudním sporům: Pokud narazíte na problémy, snažte se dohodnout s prodávajícím mimo soud.
  •  Zkontrolujte zkolaudování novostaveb: Ujistěte se, že stavba proběhla v souladu se stavebním zákonem.
  •  Při koupi rekonstruovaného domu: Zajímejte se o to, jak byla přestavba provedena a zda byly dodrženy všechny technické normy.
  •  Pokud má stávající majitel kompletní aktuální dokumentaci, poproste ho, zda by vám ji nepředal s prodejem nemovitosti. 

Vyzbrojeni těmito informacemi a radami můžete lépe navigovat procesem koupě nebo prodeje nemovitosti a vyhnout se nepříjemným překvapením spojeným s projektovou dokumentací.