Zkontrolujte si své nemovitosti, ty s neúplně zapsaným vlastníkem propadnou státu

Pokud u nemovitosti nebude správně a dostatečně identifikovaný vlastník, tak podle nového občanského zákoníku propadne tato nemovitost k 1.1.2024 státu.

Zkontrolovat si údaje na katastrální úřadě můžete do konce příštího roku. U každé nemovitosti by měl být správně zapsán vlastník, ale pozor jen jméno nestačí. Vždy by měla být uvedena adresa a také rodné číslo, nebo alespoň datum narození ( pokud mu rodné číslo nebylo přiděleno). 

Víte co vše vlastnili vaše prababičky nebo pradědečci? 

Pozor na pozemky, domy nebo jiná stavení, které vlastnily například Vaši prarodiče. Někdy se může stát, že tyto nemovitosti nebyli předmětem dědického řízení a tak jsou stále zapsány na zesnulé prarodiče, v takovém případě je nutné stavbu nebo pozemek přepsat na dědice. 

Nemáte přehled o majetku v rodině? 

V případě, že nemáte v rodině nikoho kdo by měl přehled o všech nemovitých věcech, které vaši předkové vlastnili, lze si v seznamu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dohledat majetek podle jména vlastníka a katastrálního území. 

Jaké doklady budete potřebovat? 

Každý případ je jiný, samozřejmě že budete muset prokázat, že je nemovitost Vaše. K tomu Vám ovšem nebude stačit pouze občanský průkaz. Nejlépe uděláte, když kontaktujete ÚZSVM nebo místní katastrální úřad, kde Vám upřesní co musíte doložit a jaké podklady potřebujete. 

I když máte času ještě dost, nenechávejte to na poslední chvíli. Vždy je lepší vše zařídit v čas a v klidu. 

TIP NA ZÁVĚR

Jestliže jste se přestěhovali a změnila se Vám adresa trvalého bydliště, pro vlastní klid si také zkontrolujte, zda je adresa v katastru uvedená správná.